loading

Naar de blog

26 april 2024

Dit artikel delen:

Amusenet Virtuele Vegas Roulette met vermenigvuldigers

InVirtual Vegas Rouletteneemt de speler de controle over het begin van elke spin zodat een moderne en dynamische twist aan de klassieke roulette-ervaring wordt toegevoegd en een unieke en boeiende spelervaring wordt aangeboden.Het spel Virtual Roulette bestaat uit een rad met 37 slots (balvakken) en een bal dat evenveel kans heeft om in een van deze slots te belanden.

 • De getallen op het rad zijn afwisselend rood en zwart gekleurd. Naast de getallen 1 tot 36 bevat het rad tevens een groene "0".

Tijdens het draaien van het rad kan de bal op elk slot belanden, rood of zwart, even of oneven getal of op "0". De speler kan kiezen waar hij zijn inzet plaatst- op een enkel getal of een reeks getallen, kleur, etc. Het doel vanVirtual Vegas Rouletteis het juist raden van de slot waar de bal uiteindelijk zal belanden.

Hoe inzetten op Virtual Vegas Roulette ?

De speler moet eerst een fiche selecteren. De speler moet vervolgens kiezen waar hij zal inzetten. Dit kan op een enkel getal of meerdere getallen zijn. Er is een grote keuze aan inzetcombinaties die verschillend uitbetalen overeenkomstig de spelregels (zie hieronder).

Om een spel te starten moet de speler de gewenste inzet plaatsen en op de knop "Start" klikken. De bal draait snel en belandt uiteindelijk op een getal. Dit getal wordt als het winnend getal in deze ronde beschouwd. Afhankelijk van het inzettype en de juistheid van de voorspelling zal de speler zijn winst krijgen. De speler kan zijn huidige inzet verwijderen zolang niet op de knop "Start" wordt gedrukt.

Amusenet Virtuele Vegas Roulette met vermenigvuldigers

Inzettypes

Een Virtual Vegas Roulette spel bestaat uit 3 rijen en 12 kolommen. De slot met het getal "0" bevindt zich aan het begin van het getallenveld. Alle inzetten worden in twee hoofdcategorieën ingedeeld: binnen en buiten. Binnen inzetten zijn inzetten op getallen, terwijl buiten inzetten kunnen worden geplaatst op zwart of rood, even of oneven, 1ste, 2e of 3e dozijn en een reeks van bepaalde getallen.

 • Het eerste kan op de getallen en lijnen die hen scheiden worden geplaatst, terwijl het laatste over het algemeen wordt geplaatst op de slots die niet naar een genummerd gebied van de tafel verwijzen.

De minimum inzet voor de binnen inzetten is gelijk aan de minimum fichewaarde, terwijl de minimum inzet voor de buiten inzetten 5x de minimum fichewaarde is.

 • Binnen

Een getal of straight-up - Dit is een inzet die slechts één getal bedekt en de speler kan het op getal of 0 plaatsen.

Twee getallen of split - De speler kan op twee aangrenzende getallen op de tafel, zowel verticaal als horizontaal, inzetten en de inzet op de lijn tussen beide getallen plaatsen.

Drie getallen of street - De inzet bedekt drie getallen op volgorde. De speler kan tevens op de volgende groepen inzetten: 0, 1 en 2 of 0, 2 en 3.

Vier getallen of corner - Deze inzet bedekt 4 willekeurige getallen die een vierkant vormen. Om deze inzet te kunnen maken moet de speler de fiche in de gemeenschappelijke hoek van de vier getallen plaatsen.

Zes getallen of line - Deze inzet bedekt 6 getallen en de speler kan een inzet op twee aangrenzende straten plaatsen.

 • Buiten

Kolom (Column) - Deze inzet bedekt 12 getallen. In dit geval plaatst de speler de inzet op de 12 getallen in drie willekeurige horizontale lijnen.

Dozijn (Dozen) - Deze inzet bedekt 12 getallen. De speler zet in op een van de drie groepen van 12 getallen en kan een inzet op de vakken aangegeven met 1e, 2e of 3e plaatsen.

Laag/Hoog (Low 1-18/High 19-36) - Deze inzet bedekt 18 getallen. De inzet wordt niet op 0 geplaatst aangezien het niet als hoog of laag wordt beschouwd. De speler kan inzetten op de eerste 18 (laag) of de laatste 18 (hoog) getallen en een inzet op de buitenste vakken aangegeven met 1-18 of 19-36 plaatsen.

Even/Oneven (Even/Odd) - De speler kan een inzet plaatsen of het winnende getal even of oneven zal zijn door respectievelijk het vak ODD (oneven) of EVEN (even) te selecteren. "0" is noch even noch oneven.

Rood/Zwart (Red/Black) - De speler kan een inzet op het vak met een rode of zwarte ruit plaatsen en dus op de kleur van het winnend getal inzetten die op het rad wordt weergegeven. "0" is noch rood noch zwart.

 • Aankondigingen

De speler kan inzetten, genaamd ‘aankondigingen’ op het stadion, boven de tafel, plaatsen. Stadiongetallen herhalen de getallen van het rad en elke sector verwijst naar de bepaalde inzetcombinatie die er op geplaatst kan worden.

Zero - Getallen het dichtst bij nul - 12, 35, 3, 26, 0, 32 en 15. De inzet bestaat uit vier fiches - drie fiches worden op split en een fiche op straight-up geplaatst.

Plaatsing van de fiches:

 • 1 fiche op de split 0/3
 • 1 fiche op de split 12/15
 • 1 fiche op enkel nummer 26
 • 1 fiche op de split 32/35

Voisins - Zeventien getallen die tussen 22 en 25 op het rad liggen, waaronder tevens 22 en 25.

Plaatsing van de fiches:

 • 2 fiches op de straat 0/2/3
 • 1 fiche op de split 4/7
 • 1 fiche op de split 12/15
 • 1 fiche op de split 18/21
 • 1 fiche op de split 19/22
 • 2 fiches op de hoek 25/26/28/29
 • 1 fiche op de split 32/35

Orphelins - Vijf fiches worden ingezet op vier split en een straight-up.

 • 1 fiche op enkel nummer 1
 • 1 fiche op de split 6/9
 • 1 fiche op de split 14/17
 • 1 fiche op de split 17/20
 • 1 fiche op de split 31/34

Tiers - De twaalf getallen die aan de andere kant van het rad liggen, tussen 27 en 33, waaronder tevens 27 en 33. 6 fiches worden geplaatst op 6 splits.

 • 1 fiche op de split 5/8
 • 1 fiche op de split 10/11
 • 1 fiche op de split 13/16
 • 1 fiche op de split 23/24
 • 1 fiche op de split 27/30
 • 1 fiche op de split 33/36

Aangrenzend Inzetten- Met deze knop kan de speler de aangrenzende getallen van een geselecteerd getal op het rad kiezen (deze grenzen aan elke kant van het geselecteerde getal op het rad), en een inzet wordt automatisch op deze aangrenzende getallen geplaatst.

Amusenet Virtuele Vegas Roulette met vermenigvuldigers

De functie "Dynamische Uitbetalingstabel" van het roulettespel geeft de speler de keuze tussen verschillende uitbetalingsregels waardoor hij meer kans heeft op grotere winsten.

De geselecteerde nummers, hun totale aantal en uitbetalingsvermenigvuldigers worden willekeurig geselecteerd en onmiddellijk weergegeven na het starten van de game.

TIjdens een lopend spel "Dynamische uitbetalingstabel" worden alle winnende inzetten uitbetaald volgens de respectievelijke uitbetalingstabel.

 • Alle betalingen worden hieronder weergegeven:
Amusenet Virtuele Vegas Roulette met vermenigvuldigers

Jackpot Cards Bonus Spel

Jackpot Cards is een willekeurig geactiveerd spel dat beschikbaar is wanneer er een game wordt gespeeld waarin dit voorkomt.

Jackpot Cards is een spel bestaande uit vier niveaus. Elk niveau wordt door een kaartsoort aangegeven:

 • KLAVEREN – 1e (de laagste waarde);
 • RUITEN – 2e niveau;
 • HARTEN – 3e niveau;
 • SCHOPPEN – 4e en tevens het hoogste niveau.

Elke Jackpot Cards niveauwaarde en de valuta worden aan de rechterkant van het overeenkomstig kaartkleur symbool weergegeven.

De bijdragen voor elk niveau zijn berekend op basis van een percentage van de inzet van de speler. Er wordt geen bedrag van de inzet van de speler ingehouden.

ACTIVERING

Het Jackpot Cards Spel kan willekeurig worden geactiveerd na het voltooien van een enkele game en het innen van alle winstresultaten. Als het Jackpot Cards Spel wordt geactiveerd, wordt de speler automatisch een van de niveaus toegekend.

Jackpot Cards wordt bovenop de basisgame gespeeld en sluit het niet af. Eenmaal voltooid, keert men terug naar de game dat voor het activeren van de Jackpot Cards werd gespeeld.

SPELREGELS EN BEDIENING

Eenmaal geactiveerd gaat de speler naar de Jackpot Cards spelfunctie waar een keuzeveld, met 12 kaarten met de bedrukte kant omlaag, wordt weergegeven. De speler selecteert kaarten op het scherm totdat 3 overeenkomstige kaartsymbolen worden weergegeven. Het Jackpot Cards niveau dat wordt toegekend is deze die met de onthulde kaartsoort overeenstemt. Het winstbedrag stemt overeen met het bedrag dat op het moment van onthulling van het laatste overeenstemmende symbool werd verzameld.

 • Om de Jackpot Cards te beëindigen, kan de speler op de "Innen" knop klikken en de winsten van dit spel aan zijn/haar totale saldo toevoegen.

De speler heeft een redelijke kans om bij elk van de gekwalificeerde inzetten het hoogste niveau van het spel te winnen, telkens wanneer hij/zij aan het Jackpot Cards Spel deelneemt. Echter, hoe hoger de gekwalificeerde inzet in de basisgame, hoe hoger de kans om aan dit spel deel te nemen en een van de niveaus te winnen.

De Virtual Vegas Roulette in cijfers

 • Soort spel: virtuele roulette
 • Bonus: vermenigvuldigers
 • Jackpot: Ja, progressief op 4 niveaus
 • Inzet: van € 1 tot € 4000
 • Maximale vermenigvuldiger: 500x de spelinzet
 • Uitbetalingspercentage: 97,30%
 • Gamelancering: april 2024